Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Να πονάς τις Κυριακές, να μη νιώθω μόνος...


Και τώρα πια, δεν μου έμεινε τίποτα. .

Δεν υπάρχουν σχόλια: